Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1454 DIN 02/12/2014

- pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 928 / 2014

ORDONANTA DE URGENTA NR. 43 DIN 23/05/2007

- privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 435 / 2007

ORDONANTA DE URGENTA NR. 8 DIN 19/02/2013

- privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 115 / 2013

DECIZIE NR. 6 DIN 28/06/2014

- privind aprobarea criteriilor de bună practică în cadrul cabinetelor de medicină dentară şi a procedurii de evaluare în exercitarea atribuţiilor de avizare, control şi supraveghere a cabinetelor de medicină dentară.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 608 / 2014

ORDIN NR. 492/C DIN 10/02/2012

- pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, In format electronic, a adeverinţei privind inregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 148 / 2012