Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

LEGE NR. 156 DIN 26/07/2000

- privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 364 / 2000

ORDIN NR. 262 DIN 24/09/2002

- privind acordarea asistentei medicale pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap si aprobarea modalitatilor de decontare a cheltuielilor aferente.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 839 / 2002

ORDIN NR. 1453 DIN 02/05/2011

- pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 318 / 2011

HOTĂRÂRE NR. 539 DIN 09/06/2005

- pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 / 2005

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 192 DIN 02/08/2012

- pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 649 BIS / 2012

HOTARARE NR. 300 DIN 02/03/2006

- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 252 / 2006

ORDIN NR. 82 DIN 09/03/2015

- privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR.195 / 2015

ORDIN NR. 407 DIN 21/12/2005

- pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 193 / 2005

ORDIN NR. 948 DIN 11/07/2013

- pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1047(27) din 30 noiembrie 2011.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 463 / 2013