Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 316 DIN 29/07/2014

- privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 570 / 2014

ORDIN NR. 1281 DIN 13/10/2009

- privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 740 / 2009

ORDIN NR. 2237 DIN 30/09/2010

- pentru aprobarea reglementării tehnice Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 / 2010

LEGE NR. 319 DIN 14/07/2006

- a securităţii şi sănătăţii în muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 646 / 2006

DECIZIE NR. 225 DIN 12/05/2003

- pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 339 / 2003