Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 1453 DIN 02/05/2011

- pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 318 / 2011

HOTARARE NR. 300 DIN 02/03/2006

- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 252 / 2006

HOTARARE NR. 117 DIN 17/02/2010

- pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 138 / 2010

LEGE NR. 52 DIN 15/04/2011

- privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 / 2011

LEGE NR. 108 DIN 16/06/1999

- pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 / 1999

Cele mai accesate acte

HOTĂRÂRE NR. 1175 DIN 26/09/2007

- pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 696 / 2007

LEGE NR. 299 DIN 13/11/2007

- privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 792 / 2007

ORDIN NR. 1613 DIN 28/06/2013

- pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 433 / 2013

ORDIN NR. 1223 DIN 16/09/2010

- privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea neurologie.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 723 / 2010

ORDIN NR. 224 DIN 05/12/2011

- privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 871 / 2011