Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTĂRÂRE NR. 576 DIN 15/07/2015

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 542 / 2015

HOTARARE NR. 1149 DIN 17/10/2002

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR.795 / 2002

HOTĂRÂRE NR. 1094 DIN 30/09/2009

- privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 700 / 2009

HOTARARE NR. 493 DIN 12/04/2006

- privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 380 / 2006

ORDIN NR. 1733 DIN 21/09/2010

- privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 667 / 2010

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 382 DIN 02/04/2003

- pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 263 / 2003

ORDIN NR. 44 DIN 19/08/2009

- pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 588 / 2009

DECIZIE NR. 3444 DIN 19/09/2007

- privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 44 BIS / 2007

LEGE NR. 7 DIN 13/03/1996

- a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 61 / 1996

LEGE NR. 407 DIN 09/11/2006

- Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 / 2006