Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 2406 DIN 21/12/2004

- privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 32 / 2004

ORDIN NR. 1007 DIN 21/05/2010

- pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <= 400 kW, PT C2-2010 Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi si PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 513 BIS / 2010

ORDIN NR. 302 DIN 16/05/2001

- pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul şi etichetarea extractelor de cafea şi cicoare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 2001

ORDIN NR. 213 DIN 23/08/2006

- pentru aprobarea Ghidului privind cerinţe tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcţia, funcţionarea, închiderea şi dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi a deşeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 757 / 2006

LEGE NR. 272 DIN 21/06/2004

- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 557 / 2004