Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 1146 DIN 30/08/2006

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 815 / 2006

LEGE NR. 277 DIN 24/12/2010

- privind alocatia pentru sustinerea familiei

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 889 / 2010

ORDIN NR. 1267 DIN 10/10/2008

- pentru aprobarea regulilor de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 749 / 2008

ORDIN NR. 262 DIN 24/09/2002

- privind acordarea asistentei medicale pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap si aprobarea modalitatilor de decontare a cheltuielilor aferente.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 839 / 2002

ORDIN NR. 1285 DIN 08/04/2011

- privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 286 / 2011

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 361 DIN 29/05/2014

- privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 403 / 2014

HOTARARE NR. 1135 DIN 30/08/2006

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 772 / 2006

DECIZIE NR. 9 DIN 31/10/2014

- privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 844 / 2014

ORDIN NR. 681 DIN 27/05/2015

- privind aprobarea Normei tehnice feroviare

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 440 / 2015

HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 10/02/2009

- privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 / 2009