Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1044 DIN 18/12/2003

- privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 / 2003

LEGE NR. 72 DIN 26/03/2007

- privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 217 / 2007

ORDONANTA DE URGENTA NR. 67 DIN 27/06/2007

- privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 443 / 2007

LEGE NR. 10 DIN 18/01/1995

- privind calitatea în construcţii.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 12 / 1995

HOTARARE NR. 1049 DIN 09/08/2006

- privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 727 / 2006