Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 1048 DIN 09/08/2006

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 722 / 2006

LEGE NR. 72 DIN 26/03/2007

- privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 217 / 2007

ORDIN NR. 1372 DIN 29/09/2010

- privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 676 / 2010

ORDIN NR. 1832 DIN 06/07/2011

- privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere).

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 561 / 2011

ORDIN NR. 100 DIN 18/05/2015

- pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 383 / 2015

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 479 DIN 16/05/2006

- pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 / 2006

HOTARARE NR. 945 DIN 28/09/2011

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 712 / 2011

LEGE NR. 64 DIN 16/03/2001

- pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 140 / 2001

ORDIN NR. 582 DIN 13/07/2007

- privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe şi care prezintă un risc fitosanitar iminent.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 DIN 25/07/2007 / 2007

ORDIN NR. 437 DIN 08/06/2010

- pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 446 / 2010