Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 384 DIN 22/06/2004

- pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 681 / 2004

ORDIN NR. 105 DIN 01/06/2005

- privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 664 BIS / 2005

ORDIN NR. 51 DIN 07/04/2014

- pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 269 / 2014

ORDIN NR. 205 DIN 20/12/2007

- privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 / 2007

ORDIN NR. 1095 DIN 02/07/2007

- pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 513 / 2007