Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDONANTA DE URGENTA NR. 86 DIN 12/10/2011

- pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 729 / 2011

HOTĂRÂRE NR. 384 DIN 11/04/2001

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 208 / 2001

ORDONANŢĂ NR. 129 DIN 31/08/2000

- privind formarea profesională a adulţilor.

PUBLICAT IN MONITORU OFICIAL NR. 430 / 2000

ORDIN NR. 1506 DIN 01/11/2010

- privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 794 / 2010

HOTARARE NR. 1058 DIN 09/08/2006

- privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 737 / 2006

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 66 DIN 08/02/2002

- pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 123 / 2002

ORDIN NR. 1636 DIN 25/04/2007

- privind aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 411 / 2007

LEGE NR. 241 DIN 22/06/2006

- serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 563 / 2006

HOTĂRÂRE NR. 1349 DIN 27/11/2002

- privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 / 2002

ORDIN NR. 1041 DIN 12/11/2003

- pentru constituirea sistemului de informaţii privind sănătatea în relaţie cu mediul.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 807 / 2003