»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

Ordin nr. 401 din 19/04/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate

 
 
 
Ministerul Sanatatii
 
Ordin nr. 401 din 19/04/2005
privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate
Publicat în Monitorul Oficial nr. 456 din 30/05/2005

Văzând Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,în baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, inistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Art. 1. – În sensul prezentului ordin, următorii termeni sunt definiţi astfel:
1. plante – organisme vii care sunt în măsură, prin fotosinteză, să producă substanţe organice, pornind de la materii prime anorganice, şi ciupercile;
2. plante periculoase – plante improprii consumului uman;
3. prelucrarea plantelor – rezultatul oricărei manipulări care modifică planta sau părţi ale plantei pentru a servi consumului uman, fără aditivi;
4. formă predozată – capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule în caşete, tablete, pachete, fiole buvabile, flacoane picurătoare;
5. arome – substanţe definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002.
Art. 2. -
(1) Este interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare plante care figurează în lista nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman.
(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se stabileşte lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.
(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se poate da derogare la interdicţia prevăzută la alin. (1) dacă se dovedeşte, printr-un dosar toxicologic şi analitic, că preparatele din plante nu conţin caracteristicile sau substanţele toxice ale plantelor din care s-au obţinut preparatele din plante.
Art. 3. – Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub formă de componente încorporate în produsele utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, următoarele:
a) ciupercile care nu sunt prevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;
b) orice produs care conţine ciuperci neprevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;
c) ciupercile uscate, întregi, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2, părţile 1 şi 2, care cuprinde ciupercile comestibile sau tăiate, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2 partea 2, care cuprinde ciupercile comestibile;
d) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate între ele sau cu ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2;
e) ciupercile, altele decât cele proaspete, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia;
f) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia, exceptând trufele şi morilles;
g) ciupercile care conţin insecte, părţi de insecte sau resturi de insecte;
h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel încât pot constitui un pericol pentru sănătate.
Art. 4. -
(1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, care au în compoziţie una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în listele nr. 2 şi 3, fără o notificare prealabilă la Institutul de Bioresurse Alimentare. În acest sens, Institutul de Bioresurse Alimentare îşi desemnează Serviciul de avizare a notificărilor, denumit în continuare Serviciu. Dosarul de notificare este depus în dublu exemplar şi cuprinde, cel puţin, următoarele date:
1. natura produsului;
2. lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);
3. analiza nutriţională a produsului, datele cantitative şi calitative privind substanţele active semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate şi pe doza zilnică, toxicitatea şi stabilitatea;
4. etichetarea produsului;
5. angajamentul de a proceda la analize frecvente şi în momente variabile ale produsului şi de a pune permanent rezultatele la dispoziţia Serviciului.
(2) Este interzis a se prelucra sau procesa şi a se comercializa produse ce urmează a fi utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, compuse sau care conţin una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în lista nr. 3, dacă nu este depusă, în prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse Alimentare conform celei menţionate la alin. (1). Dosarul de notificare trebuie să conţină datele prezentate la alin. (1) şi toate datele necesare privind natura, toxicitatea şi cantităţile de substanţe active cele mai importante, în măsura în care acestea sunt cunoscute şi detectabile.
(3) Orice produs ce urmează a fi utilizat ca atare, parţial procesat sau procesat sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, este comercializat numai în baza avizului acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat în urma notificării prealabile a produsului.
(4) În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, în scris, persoanei care l-a depus, avizul de recepţie, iar numărul dosarului de notificare va fi utilizat în toate documentele comerciale. În avizul de recepţie Serviciul poate face recomandări şi orice apreciere privind etichetarea, cu referire specială la menţiunile de avertizare.
(5) Fără a intra în sfera legislaţiei medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii, se aprobă, pentru plantele marcate cu (*) în lista nr. 3 limitele maxime în substanţe active şi indicatori în vederea prelucrării, procesării şi comercializării produselor care conţin aceste plante.
Art. 5. -
(1) Hotărârile menţionate mai sus cu privire la plantele medicinale şi aromatice sunt luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, acordat produselor utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare. Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice este înfiinţat în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004.
(2) Avizările şi menţiunile Serviciului cu privire la avizările acordate sau nu asupra dosarelor de notificare a produselor sunt transmise spre analiză Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii. Acestea vizează următoarele:
1. lista produselor avizate;
2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;
3. interzicerea comerţului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată sau nu;
4. modificarea listei prevăzute în Catalogul naţional al plantelor medicinale şi aromatice.
Art. 6. -
(1) Etichetarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, trebuie să cuprindă şi denumirea populară, dacă ea există, precum şi denumirea ştiinţifică.
(2) Este interzisă comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, fără a fi preambalate.
Art. 7. -
(1) Supravegherea pe piaţă a produselor care fac obiectul prezentului ordin este realizată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003.
(2) Produsele utilizate sub formă de supliment alimentar intră sub incidenţa regulilor prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004.
Art. 8. – Anexa*) cuprinzând listele nr. 1, 2 şi 3 face parte integrantă din prezentul ordin.
___________
*)Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 9. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 528/2001 privind producţia, importul şi comercializarea unor produse din categoria nutrienţi şi/sau suplimente alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.
Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul ănătăţii,
Mircea Cinteză
ANEXĂ
Lista nr. 1 – Plante periculoase pentru consumul uman
Denumire ştiinţifică
Abrus precatorius L.
Achyrocline satUleioides DC.
Aconitum napellus L.
Aconitum spp.
Actaea spicata L.
Adenium spp.
Adonis spp.
Aeihusa cynapium L.
Agapantbus spp.
Agrostemma githago L.
Aleurites spp.
Alkanna spp.
Amaryllis spp.
Ammi majus L.
Anacyclus officinarum Hayne
Anacydus pyrethrum (L.) Lag.
Anadenantbera spp. (= Piptadenia peregrina (L) Benth.)
Anagallis arvensis L.
Anadenantbera spp.
Anamirta cocculus (L.) Wight et Am.
Anchusa spp.
Andromeda spp.
Anemone spp.
Anhalonium lewinii Herming
Annona spp.
Antlaris toxicaria (pers.) Lesch.
Aquilegia vulgaris L.
Arbutus unedo L.
Areca catechu L.
Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Blp. (= Chrysanthemun fiutescens L.)
Arisaema spp.
Aristolochia serpentaria L.
Aristolochia spp.
Amica chamissonis Less.
Arnica montana
Artemisia abrotanum 1.
Artemisia absinthium W
Artemisia annua 1.
Artemisia apiacea Hance
Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt
Artemisia frigida Willd.
Artemisia maritima L.
Artemisia nitida BertoL
Artemisia pallen. Wall. ex DC.
Artemisia pontica L.
Artemisia umbelliformis Lam.
Artemisia vallesiana Lam.
Arum maculatum L.
Asarum canadense L.
Asarum europaeum I-;
Ascophyllum nodosum Le Jolis
Asimina triloba (1…) DunaJ
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atractylis gupnnifera 1.
Atractylodes macrocephala Koidz.
Atractylodes ovata DC.
Atropa belladonna 1.
Atropa spp.
Aucuba japonica Thunb.
Baptisia spp.
Belamcanda chinensis (1…) DC.
Berberis vulgaris 1.
Baraga_.i
Brachyglottis spp.
Brayera anthelmintica Kunth (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. GmeL)
Brugmansla spp.
Brunfelsia spp.
Bl)'onia spp.
Buxus sempervirens L.
Cachrys pabularia (LindL) HeO1ISt Et Heyn (= Prangos pabularia Undl.)
Caladium spp.
Calea zacatechichl SchltdL
Calla palustris L.
Callitris quadrivalvis Vent.
Calophyllum inophyllum 1.
Caltha palustris L.
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson
Cannabis sativa 1.t
Caragana arborescens Lam
Carlina caulescens L.
Caryota spp.
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Emil
Catharanthus roseus (L.) C. Don.
Caulophyllum thalictroldes (L.) Michx.
Centelia asiatica (L.) Urb. (_ Hydrocotyle asiatica L.)
Cephaelis acumlnata Karst (_ Uragoga granatensls BalD.)
Cephaelis Ipecacuanha (Brot) Tussac (_ Uragoga Ipecacuanha (Brot) Baill.)
Cestrum spp.
Cheiranthus chem L.
Chenopodium ambrosloldes L.
Cicuta virosa L.
Cineraria spp.
Citrullus colocynthis (L.) Schrad (_ Cucumis colocyothis L.)
Clematis vitailba L.
Clivia miniata Regel
Clusia rosea Jacq.
Cnidoscolus spp.
Colchicum autumnale L.
Colutea arborescens L.
Comandra spp.
Conium maculatum L.
Convallarla majaJis L.
Convolvulus scammonla L.
Corlaria myrtifoJia L.
Coriarla thymlfoJia Humb. et Bonp!.
Coronilla varia L.
Corydalis spp.
Cotynanche spp.
Cotoneaster spp.
Crinum asiaticum L.
Crotalarria spp.
Croton eluteda BellO.
Croton spp.
Cryptostegia spp.
Cupressus sempervlrens L.
Cycas spp.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynoglossum spp.
Cypripedium ca1ceolus L.
Cytisus scoparius (L.) Link. (_ Sarothamnus scoparius (L) Koch.)
Cytisus spp.
Dalechampia scandens Jacq.
Daphne mezereum L.
Daphne spp.
Datura spp.
Datlffil stramonium L.
Datura stramonium L. var. tatula (L.) Tort. tatula L.
Delphinium spp.
Derris spp.
Dianthus caryophyllus L.
Dicentra spectabills (L.) Lem
Dichondra repens I.R. et G. Forst.
Dictamnus albus L.
Dieffenbachia spp.
Digitalis lanata Ehrh.
Digitalis purpurea L.
Digitalis spp.
Dipteryx odomta (Aubl.) Willd.
Dirca palustris L.
Drosera intermedJa Hayne
Drosera longlfolia L. (= Drosem angllca Huds.)
Dryopteris flUx-mas (1..) Schott
Duboisia spp.
Echalium elaterium (1..) A Rich.
Echium spp.
Ephedra spp.
Eranthis hyemails (1..) Sa1Jsb.
Erechtites spp.
Ertobotrya japonica (Thunb.) Lind! L.
Erythrina spp.
Erythroxylum coca Lam
Euonymus atropurpureus Jacq.
Euonymus europaeus 1.
Eupatorium tripinerve Vahl
Euphorbia spp.
Excoecaria agallocha L.
Fagus sylvatica L.
Ficalia renunculoides Monch.
Forestiera spp.
Fritillaria imperialis L.
Fucus serratus L.
Galanthus spp.
Galega officinalis L.
Galipea officinalis Hancock (= Cusparta officinalis (Hancock.) Hogl.)
Garcinia hanburyi Hook. f.
Gaulitheria procumbens L.
Gelsenium spp.
Genista tinctoria L.
Glechoma hederaeea 1.
Globularia alypum L.
Globularia vulgaris L.
Gloriosa superba 1.
Gratiola omcinalis 1.
Guatteria gaumeri Greenm.
Harungana madagascariensis Lam. ex Pair. (_ Harorga madagascariensis 1. (Lam. ex Pojr.) Choisy
Hedera helix L.
Heimia spp.
Heliotropium europaeum 1.
Heliotropium indleum L.
Heliotropium spp.
Helieborus spp.
Hepatica nobllis Gars.
(Anemone hepatica 1.)
Heracleum mantegazzlanum Somrnier et levier Hippomane maneinella 1.
Homalomena spp.
Hum crepltans 1.
Hyacinthus orientalis L.
Hyoscyamus muticus L.
Hyoscyamus niger 1.
Hyoscyamus spp.
Ilex aqtllfolium L.
Illicium anisatum L. (= illicium religiosum Siebold et Zucc.)
Indigofera tinetoda 1.
Ipomoea purga (Wender.) Hayne (= Exogonium pwga_nder. Benth.)
Ipomoea spp.
Iris spp.
Isatis tlnctoda 1.
Jatropha cun:as L.
Juniperus sabina 1.
Kalmia latlfolla 1.
Laburnum anagyroides Med1k. (= Cytlsus laburnum 1.)
Lactuca virosa L.
Larrea tridentata L.
Lawsonia inerrnis L. (= Lawsonia alba Lam)
Leucojum vernum L.
Leucophae spp.
Ligustrum vulgare L.
Liriope spp.
Lithospermum spp.
Lobelia inflata L.
Lonchocarpus spp.
Lonicera caprifolium L.
Lophophora wiliamsU (Lern. Ex Sa1m-Dyck) J.M. Coult (= Anhalonium lewinli Henning)
Lupinus spp.
Lycium spp.
Lycoris spp.
Lyonia spp.
Magnolia oficinallis Rehder et E.H. Wilson
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt
Maianthemum bifolium (L.) f:W. Schmidt
Mallotus philippensis (Lam) Miill. Arg.
Mandragora officinarum L.
Meconopsis spp.
Melittis melissophyllum L.
Menispermum canadense L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis perennls L.
Mesembryanthemum spp.
Mimosa spp.
Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.)
Muscari comosum (L.) Mill.
Myoporum laetum G. Forst
Narcissus poetlcus L.
Narcissus spp.
Nerium spp.
Nicotiana spp.
Nigella damascena L.
Nigella sativa. L. i
Nymphaea alba L.
Nymphaea odorata All
Ochrosia spp.
Omithogalum spp.
Orobanche spp.
Oxalis spp.
Paeonia spp.
Papaver somniferum L.
Paris quadrifolia L.
Parthenocissus quinquefolia (1..)
Planch.
Pausinystalia johimbe (K. Schwn.) Pierre
Pedilanthus spp.
Peganum hannala L.
Petasites spp.
Petunia violacea Llnd1.
Philodendron spp.
Physostigma venenosum BaJf..
Phytolacca spp.
Picramnia antidesma Sw.
Pieris fonnosa (Wall.) D. Don
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex Mun.
Pilocarpus spp.
Piscidia piscidula (t.) Sam. (= Piscidia erytluina (toefl) L.)
Podophyllum peltatum L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (= Polygonatum officinale All)
Poncirus trifoliata (t.) Rae.
Psoralea spp.
Psychopetalum spp.
Psychotria viridis Ruiz. et Pay.
Pteridium aquilinum (t.) Kuhn.
Pulsatila vulgaris Mill
Pyrularia pubera Michx.
Quassia amara L. (= Simaruba amara Aub1.)
Quassia simaruba Le.
Quassia spp.
Quillaja saponana Molina.
Ranunculus ficarja L. (= Ficaria ranunculoides Moench)
Ranunculus spp.
Rauvolfia serpentina (t.) Bentli. ex Kurz
Rauvolfia spp.
Rhododendron spp.
Rhodomyrtus spp.
Rhus spp.
Rhynchosia spp.
Richardia scabra L.
Ricinus communis L.
Rivina humilis L.
Roemeria hybrida L. DC.
Rubia tinctorum L.
Ruta graveolens L.
Ruta spp.
Sanguinalia canadensis L.
Sanseviena spp.
Saponalia officinalis L.
Sassafras officinale Nees et Ebenn.
Saussurea spp.
Schefllera spp.
Schinus molle L.
Schinus tereblnthifolius Raddi.
Schoenocaulon oflkinale Cham. et Schtdl. (= Sabadi1 1a oficinalis Brandt. et Ratzeb.)
Sdindapsus spp.
Scopolia spp.
Scrophularia spp.
Scutellaria spp.
Selenicereus grandiflorus (1..) Britton et Rose
Senecio spp.
Sesbania spp.
Sida rhombifolia L.
Solandra grandiflora Sw.
Solanum nigrum L.
So1enostemma argel (De1i1e) Hayne
Sorbus domestica L.
Spartium junceum L.
Spathiphyllum spp.
Splgelia anthelmia L.
Spigelia marilandica (1…) L.
Sprekelia spp.
Stephania tetrandra S. Moore
Stephanotis spp.
Stembergia spp.
Strophanthus kombe OJiv.
Strophanthus spp.
Strychnos nux-vomica L.
Strychnos spp.
Symphoricarpus albus (1…) S.F. Blake (= Symphoricarpus racemosus Mlchx.)
Symphytum spp.
Tabebula spp.
Tabemanthe Iboga Baiil.
Tamus communis L.
Tanacetum ba1samita L. (= Chrysa Dthemum balsamita (1..) Baill non L.)
Tanacetum cinerariifollum (frevir) Sell; Bip. (= Cluysanthemum cinerarifollum Trevir Vis.)
Tanacetum vulgare L. (= Cluysanthemum vulgare (1..) Bernh.)
Taxus spp.
Tephrosia spp.
Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (= Callitris quadrivalvis Vent.)
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium pollum L.
Thevetia spp.
Thuja occidentalis L.
Trichoceneus spp.
Trichodesma incanum Bunge
Trichosanthes kirilowii Maxim.
Trollius europaeus L.
Tulipa spp.
Turbina corymbosa (L.) Raf.
Tussilaog spp. f
Tylophora asthmatica Wight et Am.
Urginea spp.
Veratrum spp.
Vincetoxicum hirundinaria MeclJk. (= Vlncetoxicum ol6cinale Moench)
Wilkstroemia spp.
Wisteria florlbunda (Willd.) DC.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet Xysma
Xysmalobium undulatum (L.) li. Br.
Yuccafilamentosa L.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zigadenus spp.
 
Lista nr. 2 – Ciuperci comestibile

Partie 1
Ciuperci comestibile cultivate
 
Denumire ştiinţifică
Agaricus arvensis Sch.: Fr.
Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Albidus (Lange) Sing.
Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Avellanuss (Lange) Sing.
Agaricus bitorquis (Quelet) Saccardo
Agaricus campestris L.: Fr.
Agaricus silvicola (Vltt) Peck Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Maire
Coprinus comatus (Mull.: Fr.) Pers.
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer
Ganoderma tsugae MUIT.
Grifola frondosa (Dlcks.; Fr.) s.F. Gray
Hypholoma capnoides (Fl.: Fr.) Kummer
Hericium erlnaceus (Bull.: Fr.) PeTS.
Himeola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.
Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing.
Hypsizygus uhnarius (Bull.: Fr.) Khner f: laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.)
Murrill Lentinula edodes (Berk.) Pegler
Lepista nuda (Bull.: r.) Cooke
Leucoagaricus leucothites (Vitt) Wasser
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo
Morchella escuJenta (L.: Fr.) Pers.
Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm.
Smith & Singer
Pholiota nameko (I. Ita) S. Ita & Imai
Pleurotus comucopiae (paulet ex Pers.)
Pleurotus citrinopileatus Singer
Pleurotus colombinus
Pleurotus cystidiosus O.K. Miller
Hydnum repandum L.: Fr.
Hygrophoropsis aurantiaca (W1f.: Fr.) Maire
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke
Lactarius deliciosus (1.: Fr.) S.F. Gray
Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.
Lepista Inversa (Scop.) Pat
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke
Leucoagaricus leucothites (Vitt) Wasser (Lepiota naucina)
Macrolepiota procera (Scap.: Fr.) Singer
Marasmius oreades (Balt: Fr.) Fr.
Morchella angusticeps Peck
Morchella elata Fr.: Fr.
Morchella escu1enta (1.: Fr.) Pers.
Pleurotus ostreatus Uacq.: Fr.) Kummer
Russula cyanoxantha (Schaelf.) Fr.
Russula vesca Fr.
Russula virescens (Schaelf.) Fr.
Suillus granulatus (L.) O. Kuntze
Suillus grevillei (K1otzsch: Fr.) Singer
Suillus 1uteus (L.: Fr.) S.F. Gray
Tremella fuciformis Berk.
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
Tricholoma equestre (1.: Fr.) Kummer
Tricholoma populinum
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quelet
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer
Tuber aes-tivum Vitt
Tuber magnaturn Pico sp.
Tuber melanosporum Vitt
Tuber Indicum
Tuber uncinatum Chatin
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert

Lista nr. 3 – Plante ce urmează a fi notificate dacă sunt supuse predozării

Denumire ştiinţifică
Abies spp.
Acacia spp.
Acanthea viri1is 1. (*)
Achillea millefoliurn 1.
Artemisia vulgaris L.
Asparagus officinalis L.
Aspidosperma tomentosum
Astragalus membranaceus Bunge
Astragalus spp.
Avena sativa L.
Ballota nigra L.
Barosma spp.
Bellis perennis L.
Beta vulgaris L.
Betula spp.
Bixa orellana L.
Boswellia spp. Brassica spp.
Calamintha nepeta L. Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (= Calamintha officinalis Moench)
Calendula officinalis L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Camellia sinensis (L.) Kuntze
Capsella bursa-pastoris
Capsicum spp.
Carex arenada L.
Carica papaya L.
Carlina acaulis L. (*)
Carpinus betuius L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.i
Cassia fistula L.r
Castanea spp.
Centaurea centaurium L.
Centaurea cyanusi L.
Centaurium erythraea Raen
Ceratonia siliqua L.
Cetraria islandica Ach.
Chamaemelum nobile (L.) All. (_ Anthemis nobilis L.)
Chelidonium majus L. r
Chimaphila umbellata (L.) Barton r
Chondrus crispus of Stachh. (_ Fueus crispus L.)
Ctuysanthellum americanum Vatke
Cichorium intybus I.
Cimicifuga racemosa L.) Nutt. r
(Actaea racemosa Gilib.)
Cinchona spp.
Cinnamomum aromaticum Nees. (Laurus cassia Nees)
Cinnamomum spp.
Citrus spp.
Cricus benedictus L.
Cochlearia officinalis L.
Cocos nucifera L. j
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (*)
Colfea spp.
Cola acuminata (p. Beauv.) Schott. et Eoell.
Cola ballayi Cornu
Cola nitida (Vent.) Schott. et End.
Coleus forskohli (poir.) Briq. (*)
Combretum micranthum G. Don
Commiphora molmol Engl.
Convolvulus scoparius L.
Conyza (= Eogeron) canadensis (L.) Cronquist
Copaifera officinalis (Jacq.) L.
Coriandrum sativum L.
Coylus avellana L.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Crocus sativus L.
Cucurbita pepo L. (*)
Cuminum cyrninum L.
Curcuma spp.
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.
Cydonia oblonga Mill. (= Cydonia vulgaJis Delarbre)
Cymbopogon spp.
Cynara scolymus 1.
Daucus carota L.
Diospyros kald Lf.
Drosera rotundifolia L.
Ecbinacea spp.
Elettaria cardamomum (L.) Maton
Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (*) (= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms.)
Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) P. Bealv.)
Epilobium_angustifolium 1. (*)
Equiseturn arvense L.
Erica cinerea L.
Erica tetralix 1.
Eriodictyon califomicum (Hook et Am.) Tort.
Erodium cicutarlum (L.) L'Her.
Eryngium campestre L.
Eschscholzia califomica Cham
Eucalyptus spp.
Eugenia spp.
Euphrasia officinalis L.
Euphrasla stricta Wollf ex Lehrn.
Evrernia prunastri (L.) Ach.
Fagopyrum esculenturm Moench
Ferula assa-foetida L. (*)
Ficus carica L.
Foeniculum spp.
Fragarla spp.
Franguia alnus
Fraxlnus excelsior 1.
Fraxlnus ornus L.
Fucus veslculosus 1.
Fumaria officinalis 1.
Galeopsis segetum Neck. (= Galeopsis ochroleuca Lam.)
Galium odoratum (1.) Scop.
(Asperula odorata L.)
Galium verum L.
Garcinia cambogia Desr.
Garcinia mangostana L.
Gardenia augusta Merr.
Gelidium spp.
Gentiana spp.
Geranium robertlanum 1.
Geum urbanum L.
Gigartina spp.
Ginkgo biloba. L.
Glicine max (L.) Mert.
Glycyrrhiza glabra 1.
Gossypium spp.
Grindelia camporum Greene
Grindelia robusta Nutt
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quelet
Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc
Pleurotus ostreatus (Oacq. Fr.) Kummer
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quelet
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer
Pleurotus salmoneostramineus Vassil
Pleurotus sp. Flonda (Eger)
Polyporus umbellatus (pers.: Fr.) Fr.
Stropharia rugosoannulata Murrill
Volvariella volvacea (Bull: Fr.) Singer

Ciupercile cuprinse în partea a 2-a a Listei 2 în măsura în care ele pot fi cultivate şi pot fi destinate consumului.

Partie 2
Champignons sauvages qui peuvent etre mis dans le commerce pour autant que la reglementation pour la conservation des especes menacees le permette

Denumire ştiinţifică
Agaricus bitorquis (Que J.) Sacc
Agaricus campestlis L: Fr.
Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Maire
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer s.L
Hirneola auncula-judae (Bull: Fr.) Berk.
Boletus edulis Bull.: Fr.
Boletus erythropus Pers.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer
Cantharellus cibanus Fr.: Fr.
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.
Coprinus comatus (Mil.: Fr.) S.F. Gray
Craterellus comucopioides (L: Fr.) Pers.
Disciotis venosa (pers.: Fr.)
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer
Acoruscalamus 1. (*)
Adiantum capillus-veneris 1.
Aesculus hippocastanum
Aframomum angustifolium K. Schum. (= Amomum angustifolium)
Aframomum melegueta K. Schum.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla alpina L.
Alchemilla vulgaris L.
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Alliaria petiolata (M. Bleb) Cavara et Grande Look-zonder-look (= Sisymbrium allaria Scop.) (= Erysimum alliarria L.)
Aliumspp. i
Alnus glutinosa (L.) Gaerto.
Aloe ferox Mill. (*) 
Aloe vera (t.) Burm. f. (*)
Aloysia. triphylla (L'Her) Britton (*) (= Lippia citriodora Humb., Bonp!. et Kunth)
Alpinia galanga (L.) Willd
Alpinia officinarum Hance
Althaea spp.
Ammi visnaga (L.) Lam. (*) (= Amomum melegueta Roscoe)
Ananas comosus (L.) Merr.
Anethum graveolens L.
Angelica archangelica L.
Angelica sinensis Diels (*)
Antennaria dioica (L) Gaertn.
Anthriscus cerefolium (L) Holfm.
Anthyllis vulneraria L.
Apium graveolens L.
Arachis hypogeae L.
Arctium lappa L. (= Lappa. major Gaertn.)
Arctium minus (Hill) Bernh. (= Lappa minor Hill)
Arastostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (*)
Armoracia rusticana P, Gaertn. B, Mey. et Scherb
Artemisia dracunculus L.
Artemisia genipi Weber
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Grindelia humilis Hooket Harv.)
Guajacum officinale L.
Guajacum sanctum 1.
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schultes
Haematoxylum campechianum L.
Hamamelis virginiana L.
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (*)
Harpagophytum zeyheri Decne. (*)
Hedeoma pulegloides (1.) Pers.
Helantus annus L.
Helanthus tuberosus L.
Helichrysum arenarlum (1.) Moench.
Hellchrysum stoechas (1.) Moench.
Heracleum sphondyllum 1.
Herniaria glabra L. (*)
Hibiscus spp.
Hieracium pilosella L.
Hierocloe odorata (1.) P. Beauv.
Hippophae rhamnoides L.
Hordeum vulgare 1.
Humulus lupulus L.
Hyctrastis canadensis L. (*)
Hypericum perforatum t.
Hyssopus officinalis L.
Ilex paraguarensis A. St. + IJJ.
Illicium verum Hook. f.
Inula helenium L (*)
Jasminum grandiflorum L.
Jasminum officinale (Lam.)
Jateorhiza palmata (Lam.) Miers
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus procera Hochst.
Juniperus virginiana L.
Krameria triandra Ruiz et Pav.
Laminaria spp.
Lamium album L.
Larix spp.
Laurus nobilis L.
Lavandula spp.
Leonurus cardiaca L. (*)
Leptospermum spp.
Lespedeza capitata L.
Levisticum officinale W.D.j.h.
Liatris odoratissima Willd. (= Tlilisa odoratissima Q.F. Gmel 1. Cass.).
Linum usitatisimum L.
Liquidambar styracitlua L.
Lithothamnium calcareum
Lotus comiculatus L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopus europaeus L. C*)
Lythrum salicuia L.
Malpighia punicifolia L.
Malus spp.
Malva spp.
Maranta arundinacea L.
Marrubium vulgare L.
Marsdenia condurango Rchb.
Matricaria spp.
Medicago sativa L.
Melaleuca spp.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Melissa officinalis L.
Mentha spp.
Menyanthes trifoliata L.
Morus spp.
Murraya koenlgii (1.) Spreng.
Myristica fragrans Van Houtte
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms
Myrtus communis L.
Nardostachys grandillora DC. (= Nardostachys grandiflora DC.)
Nasturtium officinale R. Br.
Nepeta cataria L. (*)
Ocimum basilicum I.
Oenotheta blennis L.
Olea spp.
Oenanthe aquatica (1…) Poir. (*)
Ononis arvensis L
Ononis spinosa L
Opopanax spp.
Origanum spp.
Orthosiphon anistatus (HI.) Miq. (= Ortbosiphon stam Jneus Benth.)
Oryzasativa L.
Panax spp.
Papaver rhoeas L.
Parletaria officinalis L.
Passiflora spp.
Pastinaca sativa L.
Pauillnia cupana Kunth. ex Humb., Honp!. Et Kunth
Pelargonlum spp.
Persea americana Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (*)
Peucedanum ostruthium (1…) W.D. (*)
Peumus boldus Molina (*)
Phaseolus vulgaris L.
Physalis spp.
Picea spp.
Pimenta dioica (1…) Merr. (= Pimenta officinalis Lind1)
Pimenta racemosa (Mill.) j.W. Moore
Pimpinella anisum L.
Pimpinella major (1..) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pinus spp.
Piper angustifolium Ruizet Pav.
Piper cubeba L. f.
Piper longum n.
Piper methysticum G. Forst. (*)
Piper nigrum L.
Pistacia lentiscus L.
Plantago spp.
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
Polygala spp.
Polygonum spp.
Populus spp.
Potentilla spp.
Primula spp.
Prunella vulgaris L.
Prunus africana (Hook. f.) Kalkman (*) (= Pygeum africanum Hook)
Prunus spp.
Pterocarpus marsupium Roxb.
Pterocarpus santalinus L. f.
Pueraria lobata (Willd) Ohwi
Pulicaria (= inula) dysenterica (L) Bemk.
Pulmonaria officinalis L.
Punica granatum L.
Querqus spp.
Raphanus spp.
Rhamnus catharticus L. (*)
Rhamnus purshianus (*)
Rheum officinale Baill (*)
Rheum palmatum L. (*)
Ribex
Robinia pseudoacacia L.
Rosa spp.
Rosmarinus officinalis L.
Rubus spp.
Rumex spp.
Ruscus aculeatus L.
Salix spp.
Salvia spp.
Salvia officinalis (*)
Sambucus spp.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Santalum album L.
Santolina chamaecyparissus L.
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Potelium spinosum L.)
Satureja spp.
Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.
Sedum acre L. (*)
Senna alexandrina Mill. (*) (= Cassia acutifolia Delile) (= Cassia senna L.)
Senna tinnevelly (*) (= Cassia angustifolia Vahl)
Serenoa spp. (*)
Sesamum indicum L.
Silybum marianum (L) Gaerth.
Simmondsia chinensis (Link) Scimeid.
Sinapis spp.
Sisymbrium officinale (1…) Scop. (= Erysimum officinale L.)
Smilax officinalis Humb. Bonp!. et Kunth (*)
Solanum dulcamara L. (*)
Solanum tuberosum L.
Solidago virgaurea L.
Sophora japonica L.
Sorbus aucuparia L.
Spiraea spp.
Stachys officinalis (1…) Trevis
Sterculia spp.
Slerebilazy (Bertoni) Hems!. Styrax spp.
Swertia spp.
Tamarindus indica L.
Tanacetum parthenium (1…) Schh. Blp. (*) (= Chrysanthemum parthenium)
(L.) Bernh. Taraxacum officinale Webec
Terminalla chebula (Gaertn.) Retz.
Theobroma cacao LQ
Thymus spp.
HliaSPIt
Trifolium spp.
Trigonella caerulea (L) Ser. (= Melilotus caerulea Des.) Trigonella foenum-graecum L.
Triticum SPIt
Tropaeolum majus L.
Tumera diffusa Wild. (*)
Ulmus spp.
Uncaria gambir (Hunter) Roxb.
Uncaria tomentosa (Willd) D.C. (*)
Urtica spp. (*)
Usnea barbata L.
Usnea longissima Ach.
Vaccinium spp.
Valeriana officinalis L.
Valeriana wallichii D.C.
Vanilia spp.
Verbascum spp.
Verbena spp.
Veronica spp.
Viburnum opulus L.
Viburnum prunifonum L.
Vinca minor L. (*)
Vinca major U. (*)
Viola spp.
Viscum album L. (*)
Vitex agnus-castus L.
Vitis spp.
Zea mays L.
Zingiber officinale Roscoe
Ziziphus jujuba Mill.