Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 350 DIN 18/04/2012

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 / 2012

ORDONANTA DE URGENTA NR. 1 DIN 28/01/2011

- privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 81 / 2011

LEGE NR. 272 DIN 21/06/2004

- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 557 / 2004

ORDONANTA NR. 137 DIN 31/08/2000

- privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 431 / 2000

ORDIN NR. 479 DIN 01/08/2008

- pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 / 2008

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1479 DIN 08/12/2010

- privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 22 / 2010

LEGE NR. 182 DIN 12/04/2002

- privind protecţia informaţiilor clasificate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 248 / 2002

ORDIN NR. 14 DIN 24/01/2000

- pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 404 BIS / 2000

HOTĂRÂRE NR. 38 DIN 19/01/2011

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 56 / 2011

HOTARARE NR. 53 DIN 29/01/2009

- pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 96 / 2009