Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

LEGE NR. 178 DIN 01/10/2010

- a parteneriatului public-privat.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 676 / 2010

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

HOTĂRÂRE NR. 1425 DIN 11/10/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 882 / 2006

ORDIN NR. 1124 DIN 20/07/2015

- privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român.

PUBLICAT în MONITORUL OFICIAL NR. 566 / 2015

LEGE NR. 258 DIN 19/07/2007

- privind practica elevilor şi studenţilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 493 / 2007

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1252 DIN 13/08/2014

- pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 / 2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 158 DIN 17/11/2005

- privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1074 / 2005

ORDIN NR. 42 DIN 16/01/2006

- privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 79 / 2006

ORDIN NR. 769 DIN 01/11/2001

- privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor şi băuturilor pe bază de vin.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 823 / 2001

LEGE NR. 78 DIN 24/06/2014

- privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 469 / 2014