Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 580 DIN 06/07/2000

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 315 / 2000

HOTARARE NR. 600 DIN 13/06/2007

- privind protecţia tinerilor la locul de muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 473 / 2007

LEGE NR. 448 DIN 06/12/2006

- privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1006 / 2006

ORDIN NR. 1727 DIN 20/12/2006

- pentru aprobarea programului de screening biologic al populaţiei în expunerea la plumb.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 26 / 2006

ORDIN NR. 2396 DIN 18/12/2014

- privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 83 / 2014

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 1037 DIN 13/10/2010

- privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 728 / 2010

ORDIN NR. 392 DIN 02/05/2007

- privind aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 411 / 2007

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 99 DIN 29/06/2000

- privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 304 / 2000

ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001

- privind regimul juridic al contravenţiilor.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001 / 2001

ORDIN NR. 121 DIN 20/11/2014

- privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 935 / 2014