Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 1022 DIN 10/09/2002

- privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 711 / 2002

HOTARARE NR. 867 DIN 29/07/2009

- privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 568 / 2009

LEGE NR. 263 DIN 16/12/2010

- privind sistemul unitar de pensii publice.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 852 / 2010

ORDIN NR. 1640 DIN 01/08/2007

- pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 662 / 2007

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 2406 DIN 21/12/2004

- privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 32 / 2004

HOTĂRÂRE NR. 1217 DIN 14/10/2003

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 755 / 2003

DECIZIE NR. 9 DIN 31/10/2014

- privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 844 / 2014

ORDIN NR. 240 DIN 03/03/2004

- privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 213 / 2004

HOTARARE NR. 1136 DIN 30/08/2006

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 769 / 2006