Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 429 DIN 11/05/2010

- pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 327 / 2010

HOTĂRÂRE NR. 1218 DIN 06/09/2006

- privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 845 / 2006

HOTĂRÂRE NR. 1483 DIN 09/09/2004

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 863 / 2004

HOTARARE NR. 1864 DIN 21/12/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1051 / 2006

LEGE NR. 108 DIN 16/06/1999

- pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 / 1999

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 600 DIN 22/05/2015

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 385 / 2015

ORDIN NR. 440 DIN 14/07/2004

- privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2004

HOTĂRÂRE NR. 679 DIN 12/06/2003

- privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 443 / 2003

LEGE NR. 53 DIN 24/01/2003

- CODUL MUNCII.

PUBLICAT ÎN MONITORUL NR. 72 / 2003

HOTĂRARE NR. 31 DIN 24/01/1996

- pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 22 / 1996