Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

HOTĂRÂRE NR. 1218 DIN 06/09/2006

- privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 845 / 2006

ORDIN NR. 119 DIN 04/02/2014

- pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 127 / 2014

ORDIN NR. 1096 DIN 03/09/2008

- pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 658 / 2008

LEGE NR. 365 DIN 07/06/2002

- privind comerţul electronic.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 483 / 2002

ORDIN NR. 69 DIN 18/04/2014

- pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 348 / 2014