Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

HOTĂRÂRE NR. 118 DIN 17/02/2010

- pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 135 / 2010

ORDIN NR. 906 DIN 25/07/2006

- pentru aprobarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 / 2006

LEGE NR. 677 DIN 21/11/2001

- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 790 / 2001

ORDIN NR. 1733 DIN 21/09/2010

- privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 667 / 2010

ORDIN NR. 1274 DIN 14/12/2005

- privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1180 / 2005