Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1102 DIN 19/12/2008

- privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1 / 2008

HOTĂRARE NR. 1267 DIN 08/12/2010

- privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 866 / 2010

ORDIN NR. 760 DIN 03/04/2007

- privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenţilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 305 / 2007

HOTĂRÂRE NR. 206 DIN 25/03/2015

- privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 208 / 2015

HOTĂRÂRE NR. 1218 DIN 06/09/2006

- privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 845 / 2006