Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 116 DIN 21/12/2006

- privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1042 / 2006

ORDIN NR. 56 DIN 05/01/2010

- privind modificarea schemei de ajutor de minimis ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale,aprobata prin ordinul presedintelui agentiei nationale pentru ocuparea fortei de munca nr. 308/2008.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 152 / 2010

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

HOTĂRÂRE NR. 384 DIN 11/04/2001

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 208 / 2001

HOTARARE NR. 1238 DIN 10/10/2007

- privind aprobarea Standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 715 / 2007

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 860 DIN 30/06/2004

- privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare în România.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 645 / 2004

ORDIN NR. 852 DIN 19/06/2012

- privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 / 2012

ORDIN NR. 278 DIN 11/04/1997

- privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 BIS / 1997

ORDIN NR. 317 DIN 29/07/2014

- privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 568 / 2014

HOTĂRÂRE NR. 355 DIN 11/04/2007

- privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 / 2007