Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 430 DIN 16/04/2008

- pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 339 / 2008

LEGE NR. 252 DIN 14/12/2010

- privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptata la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnata de Romania la Lanzarote la 25 octombrie 2007.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 885 / 2010

HOTARARE NR. 377 DIN 18/04/2002

- pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 310 / 2002

ORDIN NR. 479 DIN 01/08/2008

- pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 / 2008

ORDIN NR. 5 DIN 05/01/2011

- pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 / 2011

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1282 DIN 05/10/2010

- privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea pneumologie.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 793 / 2010

ORDIN NR. 652 DIN 21/05/2015

- pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 400 / 2015

LEGE NR. 263 DIN 16/12/2010

- privind sistemul unitar de pensii publice.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 852 / 2010

CONSTITUŢIA DIN ANUL 1965

- Constitutia Republicii Socialiste Romania din 1965 republicata in anul 1974 - R4.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1 / 1965

ORDIN NR. 1226 DIN 03/12/2012

- pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 / 2012