Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

HOTARARE NR. 377 DIN 18/04/2002

- pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 310 / 2002

HOTARARE NR. 69 DIN 01/02/2012

- privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsuri

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 / 2012

ORDONANTA DE URGENTA NR. 111 DIN 08/12/2010

- privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL 830 / 2010

ORDIN NR. 418 DIN 20/04/2005

- pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 / 2005

ORDIN NR. 874 DIN 20/06/2012

- pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 / 2012

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1955 DIN 18/10/1995

- pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 59 BIS / 1995

ORDIN NR. 2199/C DIN 28/10/2011

- pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 805 / 2011

ORDIN NR. 198 DIN 28/09/2009

- pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 648 / 2009

CONSTITUŢIA DIN ANUL 1965

- Constitutia Republicii Socialiste Romania din 1965.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1 / 1965

ORDIN NR. 942 DIN 29/09/2014

- privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 728 / 2014