Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 170 DIN 04/11/1999

- privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 541 / 1999

HOTĂRÂRE NR. 246 DIN 07/03/2007

- privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 169 / 2007

LEGE NR. 67 DIN 22/03/2006

- privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 276 / 2006

ORDIN NR. 418 DIN 20/04/2005

- pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 / 2005

ORDIN NR. 874 DIN 20/06/2012

- pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 / 2012

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 1563 DIN 12/09/2008

- pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 651 / 2008

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 53 DIN 24/01/2003

- Codul Muncii

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 72 / 2003

HOTĂRÂRE NR. 1425 DIN 11/10/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 882 / 2006

ORDIN NR. 1573 DIN 15/10/2014

- privind controlul oficial al calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 796 / 2014