Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 510 DIN 02/06/2010

- privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 427 / 2010

ORDONANŢĂ NR. 25 DIN 26/08/2014

- privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 640 / 2014

ORDIN NR. 1537 DIN 27/12/2010

- pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 7 / 2010

ORDIN NR. 1727 DIN 20/12/2006

- pentru aprobarea programului de screening biologic al populaţiei în expunerea la plumb.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 26 / 2006

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 329 DIN 20/03/2003

- privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 228 / 2003

ORDIN NR. 121 DIN 20/11/2014

- privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 935 / 2014

HOTĂRÂRE NR. 355 DIN 11/04/2007

- privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 / 2007

ORDIN NR. 1473 DIN 10/11/2004

- pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului Mazăre rehidratată, în conservă

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 391 / 2004

HOTĂRÂRE NR. 726 DIN 04/07/2007

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 477 / 2007