Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 918 DIN 13/07/2004

- pentru aprobarea Normelor privind condiţiile atribuirii în folosinţă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în dotarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale care se concesionează.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 756 / 2004

HOTĂRÂRE NR. 798 DIN 03/07/2003

- privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 555 / 2003

ORDIN NR. 1322 DIN 18/10/2010

- privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 784 / 2010

ORDIN NR. 1668 DIN 09/12/2011

- pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 / 2011

LEGE NR. 682 DIN 19/12/2002

- pivind protectia martorilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 964 / 2002