Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDIN NR. 361 DIN 29/05/2014

- privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 403 / 2014

ORDONANŢĂ NR. 63 DIN 28/08/1997

- privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural.

PUBLICATĂ IN MONITORUL OFICIAL NR. 226 / 1997

LEGE NR. 260 DIN 04/11/2008

- privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR.757 / 2008

HOTĂRARE NR. 1095 DIN 15/09/2005

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 956 / 2005

ORDIN NR. 748 DIN 04/05/2015

- privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 323 / 2015