Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 116 DIN 21/12/2006

- privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1042 / 2006

ORDIN nr. 594 din 2 aprilie 2013

- pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 bis din 12 aprilie 2013 / 2013

LEGE NR. 61 DIN 22/09/1993

- privind alocaţia de stat pentru copii.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 233 / 1993

HOTARARE NR. 454 DIN 18/04/2003

- privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 290 / 2003

HOTARARE NR. 612 DIN 30/06/2010

- privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 448 / 2010

Cele mai accesate acte

HOTĂRÂRE NR. 652 DIN 27/05/2009

- privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 / 2009

ORDIN NR. 210 DIN 31/08/2006

- pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 / 2006

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 34 DIN 23/04/2013

- privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 / 2013

ORDONANŢĂ NR. 44 DIN 29/01/2004

- privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 / 2004

HOTARARE NR. 187 DIN 17/03/2000

- privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 121 / 2000