Legislatie Sanitara
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 1267 DIN 10/10/2008

- pentru aprobarea regulilor de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 749 / 2008

HOTĂRÂRE NR. 50 DIN 28/01/2015

- privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 / 2015

HOTARARE NR. 1051 DIN 09/08/2006

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 713 / 2006

ORDIN NR. 552 DIN 04/04/2012

- privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 / 2012

ORDIN NR. 748 DIN 13/05/2004

- privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 573 / 2004

Cele mai accesate acte

HOTARARE NR. 1092 DIN 16/08/2006

- privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 762 / 2006

ORDIN NR. 1358 DIN 13/11/2014

- privind înfiinţarea reţelei de genetică medical.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 / 2014

HOTĂRÂRE NR. 304 DIN 16/04/2014

- pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 318 / 2014

DECIZIE NR. 410 DIN 28/02/2012

- DECIZIE NR. 410 DIN 28/02/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în sistemul administraţiei penitenciare.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 166 / 2012

ORDIN NR. 915 DIN 26/07/2006

- pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 730 / 2006