Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

ORDONANŢĂ NR. 27 DIN 30/01/2002

- privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 84 / 2002

ORDIN NR. 1355/C DIN 04/05/2009

- pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 341 / 2009

ORDIN NR. 1025 DIN 17/12/2002

- privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 123 / 2002

ORDONANŢĂ NR. 44 DIN 29/01/2004

- privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 / 2004

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 99 DIN 29/06/2000

- privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 304 / 2000