Legislatie Sanitara
 
Cautare act

Ultimele acte adaugate

ORDIN NR. 450 DIN 06/06/2006

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 / 2006

LEGE NR. 168 DIN 12/11/1999

- privind soluţionarea conflictelor de muncă

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 / 1999

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) REVIZIA A X-A O.M.S.

- Clasificarea internationala a maladiilor pe capitole si coduri de 3 cifre; coduri diagnostic in certificate de concediu medical; Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11); Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158); Urgente medico-chirurgicale sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000; Bolile infecto-contagioase din grupa A sediul legal al materiei: HG 1186/28.11.2000 publ.M.O. 631/05.12.2000

HOTARARE NR. 855 DIN 06/11/2013

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 / 2013

LEGE NR. 31 DIN 22/03/1991

- privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 64 / 1991

Cele mai accesate acte

LEGE NR. 95 DIN 14/04/2006

- privind reforma în domeniul sănătăţii.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 372 / 2006

HOTARARE NR. 100 DIN 07/02/2002

- pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sã le îndeplineascã apele de suprafatã utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de mãsurare si frecventa de prelevare si analizã a probelor din apele de suprafatã destinate producerii de apã potabila.

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 130 / 2002

ORDIN NR. 13 DIN 14/01/2014

- ORDIN NR. 13 DIN 14/01/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 / 2014

ORDIN NR. 298 DIN 23/12/2011

- privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 929 / 2011

ORDIN NR. 763 DIN 15/06/2004

- pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun.

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 / 2004